تک و تنها

هر چی دلم خواست

چت روم نیو


[ پنجشنبه یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 10:53 ] [ abolfazl ] [ ]


زندگی...

زندگی انگار...


تمام صبر را بخشیده است به من


هرچه من صبوری می کنم


او با بی صبری تمام هول می زند برای ضربه ی بعد


کمی خستگی در کن لعنتی


خیالت راحت


خستگی من به این زودی ها در نمی شود


[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:15 ] [ abolfazl ] [ ]


.............................
دِلَمــ بَرایــــِ آرامِشــــــِ صــــِدایَتــــــ


بَرایــــِ دوستَتـــــ دارَمـ هایتَــــــ


دِلَمــــــ ، بَرایــــِ تـــــو


تَنــــــگ شـُـــدِهــ


لعنتــی
[ یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15:52 ] [ abolfazl ] [ ]


مے شَـــــود ڪَمـــے بـــــــﮧ یـــــــادَم بـاشے ؟ ؟ ؟

نَــــــــــــــــــﮧ . . ! نِمے خــواهَـــــــم تَمـــــامِ مَـــــــטּ شَـــــــوے . . .

مے دانَــ ــــ ـ ــــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـم . . . ڪــار دارے ، ، ،سَـــــــرَت شُلــــــــوغ اســــــت . . .

امّــــــا اینڪِـــــــــﮧ ، فَقَــــط لَح ــــــــــظِــــﮧ اے بـــــﮧ ذِهنَــــت خُطـــــــور ڪُـنَــــــد ،

ڪِــــــﮧ یڪــــ جــــایـــے ڪَســـــــے . . .وَقــــــتِ خــوابَـــــــش ، ، ، بَــــــــــراےِ تـــ ــ ـــ ـ ــــ ــ ـ ـ ــو اشڪ مے ریـــــــزَد . . .

ڪــافیســـــت . ایــטּ روزهــ ـ ـا دُنیــــــــــا ،

دنیــــــاےِ بــے قَـــــراریهـــــــــاستـــ ..

[ چهارشنبه سی ام اسفند ۱۳۹۱ ] [ 15:21 ] [ abolfazl ] [ ]


پیشاپیش عیدتون مبارک

11 ماه گذشت.....


بعضیا دلشون شکست ......


بعضیا دل شکوندن........


خیلیا عاشق شدن و خیلیا تنها.........


خیلیا از بینمون رفتن.........


خیلیا بینمون اومدن......


گریه کردیم وخندیدیم ........


زندگی بر خلاف ارزوهامون گذشت.....


5 روز مونده*5 روز از همه ی اون خاطره ها !!


ارزو دارم سالی که پیش رو دارین اغاز روز هایی باشه که ارزو


دارین....!!!!

[ جمعه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 8:1 ] [ abolfazl ] [ ]


گـلواژه های مانـدگار از دیـدگاه بـزرگان

[ جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 8:40 ] [ abolfazl ] [ ]


نمـے בونـــمـ چه رمـــــزیه

لامــــصب بعضـــ-ـــیا بــﮧ اבҐ مـــیگـטּ "عزیزمـ"

انگار فحــــــش בاבטּ


ولی بعــــــضیا هــــــستـטּ بــﮧ آدم ـمـــــیگـטּ

"دیــــ√ـوونـﮧ "

انگار בنــــــیا رو بــﮧ اבҐ בاבטּ....


گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛

دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .؛

اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!!
...
وَ حآل هــَم کِه . . .؛

گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .؛

زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .؛

وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .؛

بــِنـِشینی وَ فــَقــَط نــِگآه کــُنی . . .!!!

گآهی دِلگــیری . . . ؛

شآیــَد اَز خودَت . . .

 

 


[ دوشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 8:20 ] [ abolfazl ] [ ]


اری از پشت کوه امده ام

آری از پشت کوه آمده ام…


چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت، حرام خورد؟!


برای عشق خیانت کرد


برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد


برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند


وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم


می گویند: از پشت کوه آمده!


ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن


گوسفندان از دست گرگ ها باشد، تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!


[ جمعه چهارم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 15:15 ] [ abolfazl ] [ ]


ماه من

و خـــــבآ شـــــبــــــ رآ خـــــلــــق ڪــــــــــرב

بــــــرآے بـــــغـــــض و בلــــتــــنــــگـــے

بــــــرآے گـــــریــــﮧ ڪـــــرבטּ

بــــــرآے بغل ڪـــــرבטּ بــــآلـــــشـــــتــــ

بــــــرآے گــــوش ڪـــــرבטּ بــﮧ آهـــنــــگـــ هــــآے قـــــבیــــمــــے

بــــــرآے زلــــ زבטּ بـــﮧ تـــآریــــڪـــے

بــــــرآے نـــخـــوآبـــیـــבטּ و خــــآطــــره هــــآ را مــــــرور ڪـــــرבטּ...!

[ سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 12:30 ] [ abolfazl ] [ ]


...


http://troth.blogfa.com/


برای خود مـــ ـــــ ــــردی شده ام


بــ ـــ ــی صدا گریه می کنم این روز ها


در سکوتی سخـ ــــ ـــ ـت.......
ای دنیــ ـــ ــــ ـا مواظبم باش ؛


قلبم هنــ ــــ ــ ـوز


دختــ ــــ ـــ ـرانه می تپد
[ دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ ] [ 14:5 ] [ abolfazl ] [ ]